Såbedsforberedelse

Actimulch rotorharve

Actimulch rotorharve
Agrisem Actimulch er en særdeles effektiv rotorharve, der forvandler selv vanskelig jord til et perfekt såbed, med ensartet fremspiring og god plantevækst.
Selve harven er enkel og robust, men den håndterer opgaverne effektivt og leveres i 3 eller 4 meter
arbejdsbredde. Actimulch kan leveres med beslag til Combisem og Combisem 1000 såmaskinen, så
etableringen af nye afgrøder bliver ekstra effektiv.


Spørg produktekspert Anders Højte om teknikken er en god løsning i dit sædskifte. Du træffer ham på tlf.:
3045 1870

 

 

 

Agrisem Vibrogerm

Agrisem Vibrogerm er en fleksibel såbedsharve, der kan leveres med 2 eller 4 rækker tænder i arbejdsbredderne
4, 5 og 6 meter. Men den er meget mere end det, for ved hjælp af forskellige ekstra sektioner, kan Vibrogerm forvandle sort pløjejord til et perfekt såbed med én overkørsel. Selve harvens arbejdsdybde kan hydraulisk justeres ned til 15 cm arbejdsdybde.
Typisk forsynes Vibrogerm med en række brede, fjedrende planeenheder, der knuser evt. jordklumper og foretager en grov udjævning af jorden, før harven gør arbejdet helt færdigt, men spørg produktekspert Anders Højte til råds. Han træffes på tlf.: 3045 1870 og vil gerne diskutere alle mulighederne med interesserede kunder.

 

 


 

Degn Grafisk