Exadose doserer flydende gødning, 
bejdsemidler etc. præcisist uden unødvendig teknologi

 

Exadose brillerer ved at være præcis selv ved lave doseringer, selvom teknikken er relativ enkel.

Exadose kan nemt bygges på eksisterende redskaber og tanke, og anvendelsesmulighederne er mange, for doseringssystemet er meget fleksibelt og præcist, uanset om man ønsker at udbringe 2 l/min. eller 150 l/min.

Systemet findes i flere modeller. Som udgangspunkt anvendes et eldrevet system til opgaver med en tildeling fra 0 - 15 l/min. eller et hydraulisk system, der leverer fra 10 - 150 l/min. Begge systemer bygges op med en manifold, hvorfra et antal slanger efter behov leder væsken frem til de enkelte dyser/udgange. Flowkontrollen sidder centralt i manifolden.

 

Tildelingen er som altid et samspil mellem den ønskede mængde pr. hektar, fremkørselshastighed og arbejdsbredde. Indstillingen af disse parametre sker via en medfølgende tablet, som via Bluetooth sørger for regulering af systemet. På tabletten kan man også følge opgavens status, forbrug etc.

 

Enkel dobbeltkontrol og fejlfinding

Den elektroniske overvågning suppleres af en helt igennem lavpraktisk mulighed for kontrol af de forskellige udløb. Den manifold, der fordeler væsken, er lavet af gennemsigtigt plastic, og i hvert udløb er der indsat en lille kugle, som viser gennemstrømningen til det enkelte udløb. Derfor kan man nemt se, at hvis alle kuglerne befinder sig i samme højde, så giver alle udløb samme mænge. Og hvis det ikke er tilfældet, ved man umiddelbart hvilken afgangsledning, der skal tjekkes. ”Det er en dejlig enkel måde at dobbeltkontrollere elektronikken og sikre hurtig fejlsøgning, hvis/når der er kommet fremmedlegemer i systemet.

Exadose kan leveres som monteringskit, til de landmænd og maskinstationer, der foretrækker at eftermontere systemet selv. Her er Bluetooth styringen for øvrigt et kæmpe plus, for der er ikke behov for kabelføring osv. til traktorkabinen eller efterfølgende risiko for kabelbrud på grund af forkert montering.

 

Kontakt FMR og hør mere om fordelene ved Exadose.

Tlf. +45 54 85 58 22

fmr@fmr.dk

 

Degn Grafisk