Micron Varidome

Den stigende inddragelse af aktive ingredienser til plantebeskyttelse, betyder at landbruget står over for et stadig mere begrænset udvalg af midler. Samtidig øges pesticidafgifterne, så omkostningerne til  ukrudts-og skadedyrsbekæmpelse stiger voldsomt.

 

 

 

Varidome er en engelsk udviklet båndspøjte, udstyret med et afskærmet sprøjte system, som giver brugerne mulighed for at differentiere ukrudtsbekæmpelsen mellem og over rækkerne, i en voksende afgrøde.

 

Systemet har den fordel at det giver mulighed for at tildele 2 forskellige midler samtidig, hvoraf det ene middel kan tildeles under afskærmede og dermed totalt kontrollede forhold.

Ved at anvende en differentieret strategi over og imellem rækkerne, kan forbruget af de dyreste midler nedbringes og samtidig kan der opnås en større og mere sikker effekt mellem rækkerne.

 

Ved behandling af ukrudt imellem rækkerne, kan sprøjten f.eks. også tildele selektive herbicider, fungicider eller insekticider direkte over rækken. Der skal naturligvis altid tages hensyn til de enkelte midlers godkendelsen til anvendelse i den aktuelle afgrøde!

 

 


 

Nem tilpasning til afgrøden

 

Med Varidome`s  meget fleksibelt design, kan sprøjten konfigureres til at passe til de fleste rækkeafgrøder, herunder sukkerroer, raps, majs og grøntsager.

 

 

 

Bruges systemet i forbindelse med præcisions-styresystemer kan Varidome bånd-sprøjter leverer 2 til 3 cm nøjagtighed.

 

Varidome`s design omfatter skærmede hoveder, de såkaldt Pressure Heads, som kan justeres individuelt for at behandle forskellige række - og bed-bredder. Redskabsrammens konfiguration kan således let ændres til at passe til forskellige rækkebredder fra 170mm - 700mm.

 

 

Erfaringer fra Thomas Banks & Sons Ltd, England

 

Edd Banks fra Thomas Banks & Sons Ltd, ved Cambridge i England, har anvendt sin MICRON VARIDOME S5 Båndsprøjte i sukkerroer og raps, i 2012 med gode erfaringer:

 

- Vi har båndsprøjtet al vores raps og sukkerroer. Dette har været muligt ved hjælp af vores RTK-GPS styring, da styrings-tolerance skal være meget lille. Men det giver fantastiske resultater med fuldstændig sterile strimler af jord mellem rækkerne og samtidig reduceres de samlede kemiske omkostningerne med mellem 40 og 60%.”

 

 

Resultaterne fra vores anvendelse i 2012 i sukkerroerne har været fremragende. Ukrudt mellem rækkerne er fuldstændig dræbt og der er ingen skader på afgrøden i vækst” fortæller Edd Banks.

Micron fronttank

 

 

Varidome kan leveres med en Dual-fronttank med 2  tanke indeholdene 1050/750 ltr.

Tankene og påfyldningerne er farvekodede, så fejltagelser undgås.

Tanken er udstyret med seperate påfyldning og rengøringsfaciliteter, således at midlerne holdes helt adskilt.

 

Varidome S1

 

 Micron Varidome S1 henvender sig specielt til dyrkere af specialafgrøder. Maskinen kan tilpasses til forskellige række og bed-bredder.

 

Pressure Jet Head

Micron Pressure Jet head er udviklet på basis af Micron`s enorme erfaring fra mange års produktion af specialdyser til landbrug og gartnerier samt dyser til sprøjtefly.

 

Pressure jet head giver optimal fordeling af sprøjtevæsken i skærmen og den specielle udformning og behandling af skærmens inderside eleminere risikoen for dryp ved vending.

 

 

 

Ved vinkling af Pressure Jet Head skærmene indstilles deres behandlingsbredde præcist, til f.eks. behandling i sprøjtespor eller bede.

 

 

Varidome S3 (6mtr.) klappes op for transport.

 

 

Varidome S5 (9 mtr.) svinges bagud for transport.

Degn Grafisk