Persondatapolitik

Politik om kunders og samarbejdspartneres person-, maskin- og markdata

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan FMR Maskiner indsamler, beskytter og anvender person- og maskin-, mark-/afgrøde- og andre data, som indsamles fra vores kunder. FMR Maskiner respekterer alle ønsker om at beskytte de personlige oplysninger, som du giver os enten direkte eller indirekte. Vores mål er, at du kan føle dig tryg og sikker på, at vi beskytter dine personlige oplysninger.

Personlige data dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig, mens maskin- og markdata kan identificere dine produkter og/eller indeholde oplysninger om driften af dine produkter. Personlige data omfatter oplysninger som fx navn, adresse, e-mail-adresse, købsoplysninger, søgeadfærd og lign. På produktplan drejer det sig om oplysninger, som indsamles via produktsider med din profil på internettet, ex via AMS systemet mv. Det kan f.eks. dreje sig om oplysninger omkring driften/status på dine maskiner, samt markdata i selve driften af dine marker.

Hvilke oplysninger indsamler Maskinhandlen?

FMR Maskiner indsamler og registrerer kun efter din forudgående tilladelse/godkendelse data om driftsstatus og indstillinger på dine maskiner, funktioner, oplysninger omkring dine marker, udbytte osv.  Ved køb af produkter, der som en del af deres funktion videregiver data til FMR Maskiner, anses køb af produktet som accept af, at data overføres til maskinhandlen. Derudover indsamler og lagrer FMR Maskiner persondata ved køb af abonnementer, varer og services hos os, ved accept til fremsendelse af nyhedsbreve og lignende.

FMR Maskiner indsamler aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand.

Hvad bruges person- og maskinoplysningerne til?

FMR Maskiner bruger dine oplysninger til at give dig adgang til dine køb, abonnementer med netop dine indstillinger, herunder rådgivning om anvendelse af produkter, justeringer af maskiner og ydelser efter aftale med dig, og til at sende dine varer, ordrebekræftelser etc. til dig. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyheder og tilbud.

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og du kan i henhold til Persondataloven gøre indsigelse mod en evt. registrering og forlange forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Vi indsamler udelukkende oplysninger for at kunne lette kundens brug af maskiner, til rådgivning og til målrettet at kunne rette henvendelse til bestemte kunder om bestemte ydelser eller varer.

 

Hvem videregiver Maskinhandlen personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til FMR Maskiner, bruger vi kun internt til at opfylde salgs- leverings- og supportforpligtelser, herunder kan der for at opfylde disse forpligtelser være tale om overførsel til FMR Maskiner´s forhandler eller samarbejdspartner. Derudover bruger vi oplysningerne i forbindelse med servicering og rådgivning af dig, men kun på din opfordring og henvendelse.

Dine persondata samt maskin- og markdata videregives eller sælges ikke til tredjemand. Vores personale er instrueret i, at en videregivelse af persondata fra vores kunder vil være et alvorlig brud på vores politikker og vil få ansættelsesretslige konsekvenser.

Hvordan beskyttes dine data?

FMR Maskiner er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. FMR Maskiner træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi eller du opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når de ikke længere er relevante.

Ingen handlepligt på baggrund af data!

FMR Maskiner er på ingen måde forpligtet til at agere på indkomne og opsamlede data, og reagerer ikke proaktivt på de person-, mark- eller maskindata, vi modtager. Heraf følger også, at FMR Maskiner grundet modtagelse, behandling eller opbevaring af dine data ikke kan gøres erstatningsansvarlig for evt. skader eller tab, hverken i forhold til maskiner eller avl mv.

Hvor kan jeg få yderligere information og klage?

Hvis du har spørgsmål til FMR Maskiner´s behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies, ønsker flere oplysninger eller vil klage, kan du henvende dig til nedenstående adresse.

Ændringer af Maskinhandlens persondatapolitik

FMR Maskiner er forpligtet til løbende at opfylde lovens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Vi vil derfor foretage fornødne justeringer af vores persondatapolitik løbende.

Offentliggørelse af politik

Denne politik er offentliggjort i forretningen og opsat synligt for alle kunder, samt offentliggjort på vores hjemmeside.

Maskinhandlens navn og adresse:

BEMÆRK: Hvis FMR Maskiner`s forhandler eller samarbejdspartner har forretningssted uden for EU og modtager personoplysninger fra FMR Maskiner, skal der evt. indhentes samtykke fra kunden til overførsel.